Decorated with the German Fairness Award 2014 *

Sociálna angažovanosť

Sociálna angažovanosť

Spoločnosť Buchbinder Rent – a – Car sa angažuje v spoločnosti

Pre Buchbinder je prirodzené prispievať k riešeniu spoločenských problémov našej spoločnosti . Z tohto dôvodu sa Buchbinder podieľa na vybraných projektoch a pomoci nadáciám , ktoré jednoznačne podporujú prínos pre naše spoločné dobro .

” Prebratie spoločenskej zodpovednosti nie je pre našu spoločnosť žiadna novinka. Pre nás to bolo vždy dôležité byť angažovaní v regióne , ale aj na národnej úrovni “  hovorí Konrad Altenbuchner, výkonný spoločník Buchbinder Gruppe.

  • Kde nás nájdete?

      Copyright © 2016 Aklees.sk. All rights reserved. Developed by Web & go, s.r.o.

      Copyright © 2021 Aklees.sk. All rights reserved.

      Vyžiadajte si cenovú ponuku šitú na mieru pre Vás!