Váš Horoskop Na Zajtra

Vitajte na webovej stránke Tajomstvá snov a duchov. Pred používaním tejto stránky prosím dôkladne prečítajte nasledujúce podmienky používania. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami.

1. Duševné vlastníctvo

Všetok obsah zverejnený na tejto webovej stránke, vrátane textu, obrázkov, videí a iných médií, je duševným vlastníctvom Tajomstvá snov a duchov alebo jej partnerov. Akékoľvek použitie, kopírovanie alebo distribúcia tohto obsahu bez výslovného súhlasu Tajomstvá snov a duchov je zakázané.

2. Odkazy na tretie strany

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na externé stránky tretích strán, ktoré nie sú pod kontrolou Tajomstvá snov a duchov. Nezodpovedáme za obsah týchto stránok ani za akékoľvek škody alebo straty, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku ich používania.

3. Ochrana osobných údajov

Tajomstvá snov a duchov si veľmi cení ochranu vašich osobných údajov. Pre viac informácií o tom, ako sú vaše osobné údaje zbierané, používané a spracovávané, si prečítajte našu politiku ochrany osobných údajov.

4. Zodpovednosť

Tajomstvá snov a duchov sa snaží udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a správnu. Napriek tomu nezaručujeme presnosť, úplnosť ani aktuálnosť obsahu. Používanie tejto stránky je na vlastné nebezpeč čenstvo. Tajomstvá snov a duchov, jej zamestnanci, partneri alebo pridružené osoby nebudú niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, straty alebo nároky vyplývajúce z používania tejto webovej stránky.

5. Zmeny a úpravy

Tajomstvá snov a duchov si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto podmienky používania bez predchádzajúceho upozornenia. Je zodpovednosťou používateľa pravidelne skontrolovať tieto podmienky na prípadné zmeny. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky po zverejnení zmien v podmienkach používania sa považuje za prijatie týchto zmien.

6. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa týchto podmienok používania, prosím, kontaktujte nás na nasledovnú adresu:

Tajomstvá snov a duchov
Adresa: Vaša adresa
Email: [email protected]
Telefónne číslo: +421 845 478 178


Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť od dátumu ich zverejnenia a platia pre všetkých návštevníkov a používateľov webovej stránky Tajomstvá snov a duchov. Dúfame, že vám naša stránka poskytne užitočné informácie a príjemný zážitok.